17 oktober, 2016

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 18. oktober, ob 19h


Veganske večerje se nadaljujejo. Kuha izurjena kuharska ekipa, tako da se pojedini ne bo mogoče izogniti. Recept za zdaj ostaja skrivnost.

>> Kaj je in kako deluje Veganska večerja? <<
  


Veganska večerja v [A]Infoshopu je v prvi vrsti družabni dogodek, prostor srečanja in dobrega vzdušja, kateremu dodamo tudi dobro pojedino. Zato se nam zdi pomembno, da vsem, ki obiskujete dogodke in morda (še) ne veste, kako zadeva deluje, to razložimo.

Nismo profesionalni servis, v katerem v zameno za denar dobiš hrano, ampak v sedmih letih delovanja sledimo DIY etiki. Ideja "naredi sam" v praksi pomeni, da vsi obiskovalci po svojih močeh sodelujejo pri dogodku. Pri tem je najbolj pomembna rotacija vlog, kar pomeni, da večerje ne kuhajo vedno isti ljudje, ampak, če obiskuješ večerje, je lepo, da si občasno vzameš eno popoldne in pripraviš večerjo za ostale. S tem namenom so se za najbolj praktične izkazale bolj ali manj stalne kuharske skupine.

Vabimo vas, da se prijavite s kuharsko skupino in na ta način omogočite prihodnje delovanje veganskih večerij. Javite se nam na mail a.infoshop[@]gmail.com.

Benefit Komunal in Acerbic Distribution

Neodvisna samoorganizarana produkcija zapisov družbenih bojev

Petek, 21. oktober, ob 19:00

Neodvisna medijska platforma komunal.org v sodelovanju z Acerbic distribution ponovno organizira benefit nabirko, s katatero iščemo podporo naših tovarišev in tovarišič, ki verjamejo v naš projekt, da si omogočimo produkcijska sredstva za naše poslanstvo (stojalo in rezervna baterija). Proizvajamo alternativne oziroma v gibanju utemeljene medijske vsebine. Smo aktivisti, vpeti v skupne boje, ki se radi igramo z medijskimi orodji. Verjemo, da s tem na svoj način prispevamo k antifašistični, antirasistični, antiseksistični borbi ter hkrati podpiramo in soustvarjamo prakse, usmerjene k naprednim družbenim spremembam, iskanju novih rešitev za drugačne družbene odnose in življenje posameznikov in skupnosti.


Na tokratnem večeru bomo poleg predstavitve nekaj video novosti fokus usmerili na tekstovno produkcijo, prakso ki se v našem gibanskem prostoru vse preveč zanemarja. Tovariše, tovarišice in kolektive želimo spodbuditi h participaciji oziroma uporabi te naše platforme za širitev gibanjskih interpretacij in dokumentacij aktualnih dogodkov. Komunal.org je platforma, namenjena odpiranju vprašanj, dogodkov in perspektiv, ki so v drugih medijih bodisi drugotnega pomena bodisi popolnoma prezrti. Menimo, da je pomembno, da sami na različne načine beležimo svoje izkušnje, zgodbe na polju političnih bojev, saj s tem lažje razumemo svoje pozicijo v družbi, jo artikuliramo in transformiramo v moment opolnomočenja soborcev in sobork v skupnosti.


Drug del večera bo s svojo sveže-zlajnano dozo politične literature napolnil Acerbic distribution. Poudarek bo na predstavitvi nekaterih novih naslovov iz počasi rastočega svežnja knjižic lastne produckije, sicer pa bo na voljo tudi običajna kolekcija knjig iz anarhističnih oziroma drugih radikalnih tokov. Želja je, da bi nekje vmes odprli tudi prostor za kolektivni razmislek o naslednjih založniških podvigih sredi napredovanja procesov družbenega opustošenja. Ni pa za to nobenih garancij.


Pridi in se nam pridruži!

Z iskricami v očeh,
ustvarjamo bodočnost!Komunal.org and Acerbic distribution
 


FB event >>>

********************************

Independent self-organized production of records of societal struggles: Komunal.org and Acerbic distribution

Independent media platform Komunal.org, in cooperation with the Acerbic distribution, is again organizing benefit with which we are seeking support of our comrades, who believe in our project, to enable the means of production for our mission (tripod and spare battery). We produce alternative media content that are based in the movement. We are activists engaged in the our common struggles that also like to play with media tools. We believe that in this way we also contribute to the anti-fascist, anti-racist, antisexist fights, and at the same time support and help to create practices oriented to advanced social changes, in search for new solutions for different social relationships and of individuals and community life.

On this event, in addition to presentation of some newest videos, we will focus on textual production, a practice that is within our movement all too neglected. We want to encourage our comrades, companions and collectives to participate and the use our platform for expansion of movement interpretations and documentation of current events. Komunal.org platform is intended to open questions, open a space for events and perspectives that in other main-stream media are either secondary importance or completely ignored. We feel very strongly about documenting our experiences and narratives through which we are engaged in the field of political struggles. It is precisely throught it that we arrive to the better understanding of our position in the society that enables us to articulate it and then collectively tranform it, empowering ourselves as co-fighters in the community along the way.

The second part of the evening will be filled with a freshy dose of political literature of Acerbic distribution. The focus will be on the presentation of some new titles from slow growing production of a collection of booklets, but also the usual collection of books from anarchist and other radical currents will be available. We also hope that we'll be able to opened a space for collective reflection on the possible future publishing ventures in the times of the further advancement of processes of social devastation. But there is no guarantee for this.

Come and join!

With sparks in our eyes,
we are creating our future!

Komunal.org and Acerbic distribution09 oktober, 2016

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 11. oktober, ob 19h


Veganska večerja bo! Kuha izurjena kuharska ekipa Veganskega Društva, tako da se pojedini ne bo mogoče izogniti.

FB dogodek >>

Več >>>

01 oktober, 2016

Alternativna tržnica

Alternativna tržnica 

Torek, 2. 10., ob 18h

Zadnjič v tem letu bo Zadruga Urbana koordinirala alternativno tržnico, na kateri se bo menjalo, dajalo in tako naprej. Tržnica bo potekala pred A-infoshopom.

Več >>

Veganska večerja

Veganska večerja

Torek, 4. oktober, ob 19h


Ponovno začenjamo s kontinuiranim skupnostnim prehranjevanjem v sklopu veganskih večerij. Poziv za nove kuharske ekipe!

Ta torek benefit večerja za nov kvir-femi plac v ROG-u!

Več >>

16 september, 2016

Diskusija o delavskem boju

Delavski boji v Španiji in Združenem kraljestvu

Torek, 20. september, ob 19:00

Danes je prekarizacija delovnih razmerji med mladimi precej popularna tema. Vendar prekarnost nikakor ni pojav, ki bi bil razširjen zgolj med mladimi. Niti ne gre za pojav, ki bi bil specifičen zgolj za Slovenijo. Pravzaprav pri prekarnosti ne gre za nekaj posebej novega, ampak je nova zgolj oblika v kateri se pojavlja danes.

Zato je dobro, da od časa do časa svoj pogled usmerimo tudi v tujino in se vprašamo kako je z delavskim organiziranjem v (post)krizni Španiiji in v Britaniji po referendumu o izstopu iz EU. Kako se je sploh začela kriza v Španiji in kakšen vpliv je imela na delovni režim v tej državi? Kako se migrantski delavci v Britaniji borijo proti poslabšanju delovnih pogojev?

To so nekatere izmed tem, o katerih bomo govorili v predstavitvi delavskih kolektivov El Salariado iz Madrida in Angry Workers iz Londona. Ker so člani obeh kolektivov v glavnem zaposleni v logističnem sektorju, se bo predstavitev dotaknila tudi vprašanja pomembnosti logistike v globalnem režimu delitve dela in izzivov, s katerimi se pri organiziranju soočajo delavci v tem sektorju.

Več informacij o obeh kolektivih lahko najdete na spletnih straneh:
https://elsalariado.info/ in https://angryworkersworld.wordpress.com/

Predstavitev bo v angleščini, po potrebi bo poskrbljeno tudi za prevod v slovenščino.

Vabljeni!


FB event >>>
07 september, 2016

Diskusija o anarhizmu med obletnico

Anarhizem tu in zdaj: Radikalno delavsko organiziranje na vzhodu in zahodu

Sobota, 10. september, ob 19:00

Anarhizem in anarho-sindikalistično organiziranje sta v začetku dvajsetega stoletja igrali ključno vlogo v razvoju delavskega gibanja tako v Španiji, kot tudi v Združenih Državah, na Kitajskem in drugih delih sveta. Ta gibanja so bila do začetka 2. svetovne vojne sistematično zatrta, anarho-sidikalistične organizacije pa razbite ali marginalizirane in pogosto popolnoma izbrisane iz zgodovinskega spomina. Kakšna je vloga antiavtoritarnih principov in praks med delavskimi razredi po svetu danes? V kakšnih oblikah se antiavtoritarne prakse znotraj delavskega razreda pojavljajo v Evropi in na Kitajskem? Je v razmerah vse večjega razmaha avtomatizacije in fleksibilizacije delavnih razmerji sploh še smiselno vztrajati pri konceptu delavskega razreda? Ali ni zato primerneje govoriti o vse obsežnejši presežni populaciji, ki je v vse bolj izključena iz stabilnih delovnih odnosov? Se je primarni boj proti kapitalu zaradi prej omenjenih razlogov iz mest proizvodnje preselil na mestne ulice? Kje se najdemo danes? In pa seveda, je anarho-sindikalistično organiziranje v teh razmerah sploh še aktualno?

Pridružite se diskusiji ob obletnici Metelkove, kejr bomo s tovariši primerjali situacijo na Kitajskem in v Evropi. Sledi prijetno druženje.

FB event >>>

Več o obletnici Metelkove >>>
Alternativna tržnica med obletnico

Alternativna tržnica 

Sobota, 10. september, ob 17:00

Zadruga Urbana koordinira alternativno tržnico na kateri se bo menjalo, dajalo,... Tržnica bo potekala pred A-infoshopom, na Metelkovi, od 17h do 20h. Z metelkovsko obletnico začenjamo novo sezono rednih mesečnih tržnic, tokrat se bodo mize šibile pod svežo zelenjavo, čaji, jajci, moko, medom, šnopcom in morda še kakšno domačo dobroto.

Gre za projekt iniciative, ki si želi okrepiti direktno vez med ponudnikom in potrošnikom. Z mesečnimi dogodki želimo okrepiti avtonomno, samoorganizirano in mrežno delovanje na področju izmenjave hrane, ki smo ga do zdaj izvajali bolj priložnostno.

Prinesimo semena, kozarce ozimnice, pridelke z vrtov. Tokrat ne bodo na voljo zgolj plodovi radikalnega urbanega vrtičkanja, temveč tudi radikalna literatura - pridružujeta se nam namreč Acerbic Distribution in distribucija A-Infoshopa.


Prinesite vrtne presežke in naj se izmenjava začne! 


FB event >>>

03 julij, 2016

Alternativna tržnica // piknik

Alternativna tržnica // piknik

Torek, 5. julij, ob 19:30h

V torek, 5.7., bo Zadruga Urbana koordinirala alternativno tržnico na kateri se bo menjalo, dajalo in tako naprej. Tržnica bo potekala pred A-infoshopom, na Metelkovi, od 19:30h do 22h. Da ne bo manko veganskih večerji pustil prevelike luknje v želodcu, bomo ob začetku poletja poskrbeli tudi za dobrote z žara.


Več >>>

27 junij, 2016

Benefit žur ob koncu sezone

Benefit žur ob koncu sezone

 Petek, 1. julij, ob 20h
A-Infoshop tudi to poletje zapira vrata, da se posvetimo renovacijam, refleksiji in premisleku za naprej. A preden lahko začnemo z zgoraj naštetim, moramo plačati račune za elektriko. Zato, in da se ob koncu sezone podružimo ob dobri muziki in pivu, pridite tja, kjer nas ponavadi najdete.

Več >>>